ΤΙΜΕ ΙΝ ΑΤΗΕΝS            

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

 
Claire Paizanou Gazis

BIOGRAPHY

Claire Paizanou Gazis migrated with her parents from Cyprus in 1967. Besides her day work, she has taught the Greek language for almost two decades in the Greek afternoon schools of the Greek Community of Melbourne and Victoria.

She is an active member and co-writer of Commemorative Albums of the Lefkadian Brotherhood, Eptanesian Federation and Cyprus Community of Melbourne and Victoria. She os also, a Founder member of the Lefkadian Cultural Association, a member of the Greek -Australian Cultural Association, The Greek Writers Association of Australia and The Trust -Radiomarathon Australia, Laiki Bank.

For the last twenty-one years she is employed at Neos Kosmos and Greek Times. She has special interests in the history of the first Greek pioneers and the establishment of the Greek Organizations. Her passion for writing is evident in her Childrens' theatrical books: "The Ionian Bluestones" received B' Price in 2004 by the The Agelidis Foundation of Australia , and the same year was performed on the island ofLefkada during the summer cultural festival by the Palestrinian music school. Also «At Kastalia Spring» received B' Price in 2005 by The Agelidis Foundation Australia . She is married to Nick Gazis from Lefkada and has two children. John and Theo.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κλαίρη Παϊζάνου - Γαζή, γεννήθηκε στην Κύπρο. Το 967 μετανάστευσε στην Αυστραλία με τους γονείς της. Παράλληλα με την εργασία της, αφιέρωσε δύο δεκαετίες στη διδασκαλία της γλώσσας στα ελληνικά απογευματινά σχολεία της Ελληνικής Κοινότη­τας Μελβούρνης και Βικτώριας.

Είναι μέλος με ενεργό δράση και επιμελείται επετειακά Λευκώματα της Λευκαδιακής Αδελφότητας, της Επτανησιακής Ομοσπονδίας και της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρ­νης και Βικτώριας.

Επίσης είναι εκ των Ιδρυτικών Μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκάδας, του Ελληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγρα­φέων Αυστραλίας και της Επιτροπής (Βικτώριας) Κααίοιη&ι-3ίήοη ΑυκτΓ&Ιίει, της Ι^ίΐα Β&ηκ.

Τα τελευταία είκοσι ένα χρόνια, εργάζεται στις εφημερίδες Νέος Κόσμος και Νέα Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην καταγραφή της ιστορίας της ελληνικής παροικίας και των παροικιακών οργανισμών.

Το παιδικό θεατρικό της έργο: «Οι Γαλαζόπετρες του Ιονίου» βραβεύτηκε το 2004 από το Αγγελίδειο Ίδρυμα και τον ίδιο χρόνο, παρουσιάστηκε από το Παλεστρίνειο Ωδείο στις εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού της Λευκάδας. Το επίσης παιδικό θεατρικό της έργο: «Στην Κασταλία Πηγή Ουτ ΎΥΜεΓ ουτ ΓυίυΓε» βραβεύτηκε το 2005 από το ίδιο Ίδρυμα.

Είναι παντρεμένη με το Νίκο Γαζή από τη Λευκάδα και έχουν δυο παιδιά. Τον Γιάννη και τον Θεοδόση.

 


 

  

 


GREEKS 
IN AUSTRALIA

Explore the Map above

Disclaimer
While every effort has been made by ANAGNOSTIS to ensure that the information on this website is up to date and accurate, ANAGNOSTIS  does not give any guarantees, undertakings or warranties in relation to the accuracy completeness and up to date status of the above information.
ANAGNOSTIS will not be liable for any loss or damage suffered by any person arising out of the reliance of any information on this Website

.Disclaimer for content on linked sites
ANAGNOSTIS accepts no responsibility or liability for the content available at the sites linked from this Website.
Το περιοδικό δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άρθρων των συνεργατών.

Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia
 enquiry@anagnostis.info