\\               ΤΙΜΕ ΙΝ ΑΤΗΕΝS            


 

 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

 

 

 
   
 

 


Το Δώρο του Χρόνου

 

 

Οι τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου....

 

 

Τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατό του ο Μέγας Αλέξανδρος κάλεσε τους στρατηγούς του και τους ανακοίνωσε τις τρεις σπουδαιότερες επιθυμίες του.

 

1. Το φέρετρό του να το κουβαλούν οι καλύτεροι γιατροί...

 

2. Τα πλούτη που είχε συγκεντρώσει  (χρήματα, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους)
να τα σκορπίζουν στο δρόμο την ώρα που θα τον πηγαίνουν στο κοιμητήριο...

 

3. Τα χέρια του να τα αφήσουν ελεύθερα να κρέμονται έξω από το φέρετρο, ώστε να τα βλέπουν όλοι!!

 

Ενας από τους στρατηγούς του ξαφνιασμένος από αυτές τις ασυνήθιστες επιθυμίες του ζήτησε να εξηγήσει γιατί;

 

Ο Μέγας Αλέξανδρος του απάντησε:

 

1. " Θέλω οι καλύτεροι γιατροί να κουβαλούν το φέρετρό μου για να δείξω ότι μπροστά στον θάνατο, ακόμα και οι καλύτεροι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε.."

 

2. " Θέλω ο δρόμος να σκεπαστεί από τους θησαυρούς μου, ώστε να δουν οι πάντες ότι τα πλούτη που αποκτούμε στη γη, θα παραμείνουν στη γη.."

 

3. " Θέλω τα χέρια μου να κουνιούνται στον αέρα, ώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ερχόμαστε σ' αυτό τον κόσμο με άδεια χέρια και φεύγουμε απ' αυτόν

      τον κόσμο με άδεια χέρια, όταν τελειώσει ο πιο πολύτιμος θησαυρός απ' όλα, και αυτός είναι... Ο ΧΡΟΝΟΣ .

 

Δεν παίρνουμε στον τάφο μας τίποτε από τα υλικά πλούτη. 

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας επειδή είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ.

 

Μπορούμε να παράγουμε περισσότερα πλούτη, αλλά δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο χρόνο.

 

Οταν δίνουμε σε κάποιον το χρόνο μας, στην πραγματικότητα του δίνουμε ένα μέρος από τη ζωή μας, το οποίο ποτέ δεν θα πάρουμε πίσω. 

 

Ο χρόνος μας είναι η ζωή μας! 

 

Το καλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις στην οικογένειά σου και τους φίλους σου είναι ο ΧΡΟΝΟΣ σου.

 

Μακάρι να σου δοθεί άφθονος ΧΡΟΝΟΣ να τον μοιράζεσαι με όλους.

The Gift of Time...

 

The last wishes of Alexander the Great ...

On his death bed, Alexander summoned his army generals and told them his three ultimate wishes:

1. The best doctors should carry his coffin ...

2. The wealth he has accumulated (money, gold, precious stones)
should be scattered along the procession to the cemetery ....

3. His hands should be let loose, so they hang outside the coffin for all to see !!
One of his generals who was surprised by these unusual requests asked Alexander to explain .
Here is what Alexander the Great had to say :

1.  "I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that in the face of death, even the best doctors in the world have no power to heal .."

2.  "I want the road to be covered with my treasure so that everybody sees

that material wealth acquired on earth, will stay on earth.."

3.  I want my hands to swing in the wind, so that people understand that we come to this world empty handed and we leave this world empty handed after the most precious treasure of all is exhausted, and that is ... TIME
.

We do not take to our grave any material wealth. TIME is our most precious treasure because it is LIMITED.

 We can produce more wealth, but we cannot produce more time.

When we give someone our time, we actually give a portion of our life that we will never take back . Our time is our life !
The best present that you can give to your family and friends is your TIME.
May you be granted plenty of TIME to share with all.

 

 
GREEKS 
IN AUSTRALIA

  
Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia
 enquiry@anagnostis.info